สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม658,545.63248,473.2362.3 %5.034,254.4531,802.577.2 %3.5
รวม 658,546 248,473 62.27 % 34,254 31,803 7.16 %