สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 837,532.3857,085.0093.2 %5.06,692.881,373.0579.5 %5.0
รวม 837,532 57,085 93.18 % 6,693 1,373 79.48 %