สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 100,280.0634,277.2865.8 %5.05,589.17722.8787.1 %5.0
รวม 100,280 34,277 65.82 % 5,589 723 87.07 %