สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 137,818.86101,266.0026.5 %5.06,308.301,106.1282.5 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 22,945.2017,355.0024.4 %5.0527.28485.677.9 %3.5
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 204,375.95156,489.0023.4 %5.0554.98393.4429.1 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 103,126.16114,282.00-10.8 %0.01,732.701,535.1911.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง174,481.429,677.0094.5 %5.02,237.84735.8367.1 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง115,683.1884,743.0026.7 %5.01,879.49477.1974.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม173,015.66312,286.00-80.5 %0.02,251.93844.3962.5 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร122,048.41124,659.00-2.1 %0.02,716.013,033.73-11.7 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี93,591.5873,921.0021.0 %5.01,128.39843.9125.2 %5.0
รวม 1,147,086 994,678 13.29 % 19,337 9,455 51.10 %