สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 450,415.03245,582.0045.5 %5.08,909.696,347.4028.8 %5.0
รวม 450,415 245,582 45.48 % 8,910 6,347 28.76 %