สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,429.9940,998.8618.7 %5.05,829.922,722.1853.3 %5.0
รวม 50,430 40,999 18.70 % 5,830 2,722 53.31 %