สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน199,051.81153,321.0023.0 %5.06,142.59778.5087.3 %5.0
รวม 199,052 153,321 22.97 % 6,143 779 87.33 %