สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน263,031.44254,180.833.4 %1.58,043.602,606.8367.6 %5.0
รวม 263,031 254,181 3.36 % 8,044 2,607 67.59 %