สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน255,972.17102,559.0059.9 %5.06,236.39109.2598.2 %5.0
รวม 255,972 102,559 59.93 % 6,236 109 98.25 %