สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)841,931.56370,831.0056.0 %5.014,872.243,303.0677.8 %5.0
รวม 841,932 370,831 55.95 % 14,872 3,303 77.79 %