สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม325,178.81170,000.0047.7 %5.06,111.321,434.5076.5 %5.0
รวม 325,179 170,000 47.72 % 6,111 1,435 76.53 %