สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 106,358.31114,188.00-7.4 %0.05,032.62767.7084.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน9,246.191,591.8082.8 %5.0493.4671.7985.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,951.50147.0097.0 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,853.557,249.0043.6 %5.0526.6981.0084.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,292.926,639.0028.6 %5.0952.3041.9695.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,852.723,417.5877.0 %5.0441.1228.5093.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,069.662,598.0080.1 %5.0446.8866.0685.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,485.476,624.4864.2 %5.0656.18219.9766.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,861.961,279.5883.7 %5.0294.1421.0492.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,526.473,040.0068.1 %5.0582.3726.0895.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่16,512.479,979.0039.6 %5.02,324.64121.4694.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,740.251,233.0084.1 %5.01,172.6151.2495.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,274.798,124.6738.8 %5.0462.1746.1390.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช9,653.114,980.0048.4 %5.0813.9838.4795.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,313.601,506.2988.7 %5.0951.28127.8886.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,921.012,319.0070.7 %5.01,239.53170.7086.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,681.6711,222.0039.9 %5.01,407.14133.6390.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,634.933,813.7760.4 %5.0329.56136.3358.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,928.1192,515.00-126.0 %0.01,524.1385.5094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,215.487,740.5474.4 %5.0965.37584.1839.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,725.011,311.0085.0 %5.0272.4327.4689.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช7,712.671.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,063.763,856.0057.5 %5.0561.4157.7589.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย14,577.204,143.5971.6 %5.0633.93204.2567.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,465.94522.0090.4 %5.092.7146.3350.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,281.705,820.0043.4 %5.01,987.75124.7393.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,669.834,500.0057.8 %5.0391.3757.0085.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,855.736,693.0054.9 %5.02,945.41214.3392.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,763.742,116.0078.3 %5.0269.469.0096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,609.842,105.0481.9 %5.0393.24120.8969.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,290.604,170.4833.7 %5.0118.0845.6161.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,522.5913,572.0022.5 %5.02,615.74255.6990.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,060.0613,449.00-33.7 %0.0265.82232.7412.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,473.523,301.0268.5 %5.01,243.31210.2783.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,978.803,744.4258.3 %5.0428.3733.8692.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,176.3319,343.00-36.4 %0.028,757.1757.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,352.06470.0094.4 %5.0284.0443.9584.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,160.442,421.0076.2 %5.0477.3495.9579.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,626.099,827.5527.9 %5.0787.08180.0077.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,490.833,059.2073.4 %5.0869.30120.6086.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,027.681,055.9088.3 %5.0196.8063.9567.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,852.3713,228.80-21.9 %0.0563.31170.0569.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,086.233,960.0044.1 %5.0455.200.9599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,196.408,154.00-31.6 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,542.682,153.4067.1 %5.0683.170.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,071.592,007.0071.6 %5.05,358.9955.7199.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,192.941,991.0067.9 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช17,696.0144,370.00-150.7 %0.0696.4481.0088.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,172.024,119.1720.4 %5.0167.6440.3975.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,573.835,890.0031.3 %5.01,177.9436.2996.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,491.522,001.0069.2 %5.0738.3752.7292.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,592.943,120.0058.9 %5.01,152.5285.3592.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,577.351,133.7282.8 %5.0305.0445.0985.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,610.861,590.7075.9 %5.09,524.6912.7199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,670.881,178.0055.9 %5.056,559.3142.9599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,390.952,000.0068.7 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,973.282,941.201.1 %0.518,648.8158.9299.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,811.232,540.0047.2 %5.05,743.58114.0098.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,816.073,692.00-103.3 %0.017,096.7121.5399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม3,291.573,284.000.2 %0.519,178.55115.4499.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,540.631,920.0024.4 %5.08,708.0020.4299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,875.561,906.3867.6 %5.0347.734.1798.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,532.372,732.25-78.3 %0.034,560.860.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,512.015,738.8023.6 %5.01,252.4474.4894.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,134.535,380.00-71.6 %0.023,427.94118.8899.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,492.888,472.83-88.6 %0.0595.7871.5688.0 %5.0
รวม 746,957 531,193 28.89 % 278,040 6,250 97.75 %