สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม228,073.6740,000.0082.5 %5.015,463.18789.5794.9 %5.0
รวม 228,074 40,000 82.46 % 15,463 790 94.89 %