สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ195,823.77246,530.00-25.9 %0.06,545.931,434.1878.1 %5.0
รวม 195,824 246,530 -25.89 % 6,546 1,434 78.09 %