สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ126,731.94136,000.00-7.3 %0.06,123.83200.0096.7 %5.0
รวม 126,732 136,000 -7.31 % 6,124 200 96.73 %