สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา85,038.9343,000.0049.4 %5.05,276.50170.5696.8 %5.0
รวม 85,039 43,000 49.43 % 5,277 171 96.77 %