สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม321,953.72249,668.0022.5 %5.010,219.765,587.5045.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)229,583.6466,686.0071.0 %5.06,464.649,125.15-41.2 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)268,377.97329,465.00-22.8 %0.08,925.325,878.3234.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)136,257.4527,595.0079.7 %5.05,661.08750.9786.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)100,412.6130,030.0070.1 %5.05,423.461,544.1571.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)709,896.7534,229.0095.2 %5.06,345.825,299.9116.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)97,192.749,325.0090.4 %5.05,435.96341.3093.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)123,860.4629,053.1476.5 %5.06,227.26826.5086.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)91,097.3114,028.0084.6 %5.04,748.10345.3792.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)244,260.55193,882.1920.6 %5.06,428.503,695.6542.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)105,727.1534,649.0067.2 %5.05,385.941,371.5474.5 %5.0
รวม 2,428,620 1,018,610 58.06 % 71,266 34,766 51.22 %