สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,068,508.50482,186.0054.9 %5.08,737.722,938.3766.4 %5.0
รวม 1,068,509 482,186 54.87 % 8,738 2,938 66.37 %