สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ219,617.38184,586.3016.0 %5.010,432.386,181.2740.7 %5.0
รวม 219,617 184,586 15.95 % 10,432 6,181 40.75 %