สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 233,298.61190,016.4818.6 %5.06,886.741,499.8578.2 %5.0
รวม 233,299 190,016 18.55 % 6,887 1,500 78.22 %