สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 237,018.63142,000.0040.1 %5.08,268.721,462.3382.3 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง68,531.7636,000.0047.5 %5.0402.16463.49-15.2 %0.0
รวม 305,550 178,000 41.74 % 8,671 1,926 77.79 %