สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม184,027.9781,240.0055.9 %5.05,898.711,082.5681.6 %5.0
รวม 184,028 81,240 55.85 % 5,899 1,083 81.65 %