สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่113,598.3590,897.0020.0 %5.05,829.92584.2090.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,964.132,501.0015.6 %5.01,605.93666.4658.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,548.742,651.3125.3 %5.0976.93618.7136.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,244.151,852.0042.9 %5.01,632.8382.0395.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,017.662,115.0029.9 %5.0414.04246.8240.4 %5.0
รวม 126,373 100,016 20.86 % 10,460 2,198 78.98 %