สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน101,010.7766,000.0034.7 %5.05,667.34171.0097.0 %5.0
รวม 101,011 66,000 34.66 % 5,667 171 96.98 %