สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์143,452.2281,747.9043.0 %5.06,652.24971.3585.4 %5.0
สำนักกษาปณ์52,086.6738,560.0026.0 %5.014,142.80791.6294.4 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,520.187,626.0027.5 %5.03,184.64449.1685.9 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,801.406,125.0030.4 %5.02,756.49993.1764.0 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,405.8910,000.0019.4 %5.06,241.08282.9095.5 %5.0
รวม 227,266 144,059 36.61 % 32,977 3,488 89.42 %