สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ327,785.84229,448.0030.0 %5.07,193.152,956.2058.9 %5.0
รวม 327,786 229,448 30.00 % 7,193 2,956 58.90 %