สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 88,994.0921,013.6476.4 %5.05,295.26262.8795.0 %5.0
รวม 88,994 21,014 76.39 % 5,295 263 95.04 %