สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต207,204.31363,000.00-75.2 %0.08,343.766,334.1524.1 %5.0
รวม 207,204 363,000 -75.19 % 8,344 6,334 24.09 %