สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ307,032.22574,400.00-87.1 %0.012,514.741,586.7587.3 %5.0
รวม 307,032 574,400 -87.08 % 12,515 1,587 87.32 %