สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 137,821.45198,000.00-43.7 %0.05,367.181,322.5075.4 %5.0
รวม 137,821 198,000 -43.66 % 5,367 1,323 75.36 %