สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 376,585.59112,615.0070.1 %5.06,101.941,342.5078.0 %5.0
รวม 376,586 112,615 70.10 % 6,102 1,343 78.00 %