สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา408,622.94360,309.0011.8 %5.05,579.79623.8788.8 %5.0
รวม 408,623 360,309 11.82 % 5,580 624 88.82 %