สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว173,031.5995,614.0044.7 %5.06,467.766,396.141.1 %0.5
รวม 173,032 95,614 44.74 % 6,468 6,396 1.11 %