สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ183,074.20157,200.0014.1 %5.08,331.261,373.4483.5 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,169.494,573.0055.0 %5.0734.27179.1375.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,980.962,646.2011.2 %5.0778.59424.0945.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,888.803,500.00-21.2 %0.08,121.3395.0098.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,855.56729.0074.5 %5.0493.54155.0568.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,067.101,612.8084.0 %5.0783.261.0099.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,962.11357.2091.0 %5.01,150.38257.3777.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,478.591,809.0048.0 %5.0878.69358.3459.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,960.711,361.0054.0 %5.0710.38177.7075.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,357.841,256.0062.6 %5.0417.17443.16-6.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,835.202,124.0625.1 %5.0473.40403.8514.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,744.552,231.0018.7 %5.0454.39275.4539.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,467.612,601.0065.2 %5.0749.16289.6761.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,394.111,947.0042.6 %5.0513.06275.0346.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,704.641,702.0037.1 %5.0697.03395.2843.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,992.235,577.00-86.4 %0.0820.80175.8778.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,416.751,737.0060.7 %5.0963.10364.6062.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,183.402,394.0042.8 %5.0749.79185.0375.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,044.591,859.0038.9 %5.0662.56302.4654.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก936.173,077.93-228.8 %0.01,085.59480.3255.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,232.351,423.5056.0 %5.0915.53321.6564.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,517.602,561.72-1.8 %0.0429.67233.9745.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,544.561,008.0060.4 %5.0594.40190.7867.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,812.7635,590.20-1,165.3 %0.0395.82434.75-9.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,803.711,260.0055.1 %5.0796.72803.17-0.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,903.16714.0075.4 %5.0760.99273.0164.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,027.372,886.104.7 %2.0780.27475.8539.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,171.751,997.0037.0 %5.0751.43312.4158.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,768.504,140.00-49.5 %0.0460.43466.00-1.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,323.494,024.99-21.1 %0.0771.89115.0085.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,090.554,625.0042.8 %5.0863.82692.9519.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,171.591,744.0045.0 %5.0572.82359.4537.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,836.211,372.0064.2 %5.0586.57242.7958.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,623.762,855.0021.2 %5.0820.33101.9087.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,015.422,100.0047.7 %5.0596.99383.0935.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,672.621,330.0050.2 %5.0462.69431.626.7 %3.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,803.392,800.000.1 %0.52,399.46701.8770.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,411.564,117.00-20.7 %0.0861.06257.1070.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร932.19634.0032.0 %5.0664.63224.2066.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์959.941,915.94-99.6 %0.0524.58345.0134.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์15,098.474,103.6172.8 %5.0761.16387.1049.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,927.742,485.0015.1 %5.0597.15456.0023.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,102.541,164.0062.5 %5.0936.98475.0049.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,698.365,194.91-92.5 %0.0517.22358.2130.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,077.862,000.00-85.6 %0.0951.77646.0032.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,585.372,440.005.6 %2.5737.65194.4573.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,687.653,425.3026.9 %5.01,745.39664.0562.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,862.335,428.4920.9 %5.02,518.541,254.7450.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,316.872,123.0036.0 %5.0958.29144.8084.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,682.063,330.209.6 %4.51,120.18380.9866.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,148.25414.0086.8 %5.0901.8197.5389.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,289.632,355.00-82.6 %0.0765.24606.5220.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,957.461,282.2056.6 %5.0587.11194.8566.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,739.481,920.0029.9 %5.0743.35524.2329.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่72,703.631,035.0098.6 %5.030,754.2563.8799.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,727.861,510.0059.5 %5.01,635.35815.7450.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,321.092,569.9622.6 %5.0469.80376.6219.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,869.482,789.002.8 %1.0899.50459.8848.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,720.201,569.0042.3 %5.0544.31278.0548.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,090.21986.0075.9 %5.0434.41291.0133.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,382.768,727.0034.8 %5.01,923.48386.5179.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี26,941.4919,381.9428.1 %5.01,502.69591.1660.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,417.106,567.4851.1 %5.01,635.06622.3561.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,241.0514,300.0017.1 %5.0914.31322.0364.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,070.3113,557.9110.0 %5.03,333.58357.6589.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,254.7617,037.00-39.0 %0.01,923.24577.9270.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,356.817,660.00-4.1 %0.02,577.87682.1373.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,626.7313,634.4818.0 %5.03,046.99448.6585.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,197.705,542.9967.8 %5.02,679.87747.8072.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,317.116,524.5021.6 %5.03,532.01378.8189.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,715.8424,401.58-17.8 %0.01,431.41521.7463.6 %5.0
รวม 637,265 464,852 27.06 % 117,658 28,285 75.96 %