สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว85,921.4544,737.0047.9 %5.05,335.91894.0683.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,338.356,117.133.5 %1.52,872.42776.9573.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน9,235.578,688.055.9 %2.51,671.06519.2968.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี19,712.2015,376.7022.0 %5.02,149.90350.5583.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี10,032.9110,500.00-4.7 %0.0834.13106.4087.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,169.586,782.40-31.2 %0.02,478.55607.6875.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,977.5210,730.90-53.8 %0.02,537.39474.0081.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง33,725.8212,494.6363.0 %5.02,634.94672.5074.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,063.5410,503.44-30.3 %0.02,424.74335.0086.2 %5.0
รวม 185,177 125,930 31.99 % 22,939 4,736 79.35 %