สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์87,492.4432,349.0063.0 %5.05,429.71687.4487.3 %5.0
รวม 87,492 32,349 63.03 % 5,430 687 87.34 %