สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน200,791.67161,082.0019.8 %5.010,010.281,712.8982.9 %5.0
รวม 200,792 161,082 19.78 % 10,010 1,713 82.89 %