สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร142,077.5068,000.0052.1 %5.05,292.14942.4782.2 %5.0
รวม 142,078 68,000 52.14 % 5,292 942 82.19 %