สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ168,312.2329,506.5082.5 %5.05,314.02769.3885.5 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี26,514.659,935.0062.5 %5.02,177.72196.1591.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์5,123.304,000.8021.9 %5.02,275.72310.6486.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง4,970.087,386.00-48.6 %0.02,506.27595.9676.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค21,491.9027,813.00-29.4 %0.01,274.81428.3166.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น922.262,313.83-150.9 %0.02,260.74229.0189.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,793.6610,284.00-171.1 %0.01,922.31421.3878.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี12,748.338,660.0032.1 %5.01,377.22365.8173.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา10,007.855,740.9942.6 %5.02,930.83399.9086.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,392.549,411.459.4 %4.51,639.46177.6589.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)31,872.318,193.0074.3 %5.03,634.75175.1095.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี16,737.2913,220.2821.0 %5.02,112.44695.6067.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต20,682.246,677.0067.7 %5.01,573.24412.8973.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 50,911.9813,308.8073.9 %5.02,340.57519.9577.8 %5.0
รวม 384,481 156,451 59.31 % 33,340 5,698 82.91 %