สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน118,934.0162,972.0047.1 %5.05,823.671,320.3577.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,236.405,919.00-164.7 %0.0913.38230.5174.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่843.571,740.00-106.3 %0.01,491.60309.7179.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี996.263,039.00-205.0 %0.03,001.18435.4085.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,550.292,914.50-88.0 %0.01,819.12426.3976.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,388.301,915.60-38.0 %0.02,013.50597.7270.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,329.453,626.50-172.8 %0.02,258.68420.8581.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี921.011,630.00-77.0 %0.01,726.06270.2984.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา994.812,364.00-137.6 %0.01,593.45447.1771.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,634.784,924.00-201.2 %0.01,846.89521.4171.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท994.471,476.30-48.5 %0.01,095.96308.9271.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,272.134,510.03-254.5 %0.02,443.51444.5481.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,728.50976.0943.5 %5.01,704.79403.4676.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,124.431,102.801.9 %0.52,519.90506.6479.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,432.322,321.00-62.0 %0.03,132.93403.0587.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง930.331,050.00-12.9 %0.01,526.63373.3575.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด769.971,274.70-65.6 %0.01,159.24195.3883.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,911.272,616.00-36.9 %0.02,776.93302.0089.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก988.861,047.00-5.9 %0.01,047.10217.4479.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,315.081,473.00-12.0 %0.01,048.23597.9343.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม901.642,805.50-211.2 %0.01,608.69276.9782.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,632.612,102.00-28.8 %0.03,107.41351.4088.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,301.921,712.00-31.5 %0.02,164.20312.8385.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,246.402,887.58-131.7 %0.02,150.57468.4778.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,707.072,673.00-56.6 %0.0678.07173.1874.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,769.362,665.99-50.7 %0.01,480.33426.5671.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,234.242,645.36-114.3 %0.02,326.03252.5589.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,269.902,037.00-60.4 %0.01,435.61440.3369.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์795.81981.30-23.3 %0.02,193.43175.7592.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,187.572,653.60-123.4 %0.01,172.70442.7662.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์872.77882.61-1.1 %0.01,733.16658.4362.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี834.101,117.56-34.0 %0.01,505.62604.8659.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,405.913,320.20-136.2 %0.0981.75656.1833.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา973.131,865.51-91.7 %0.01,288.30501.3761.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา864.612,385.90-176.0 %0.01,760.49206.3088.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,150.492,506.00-117.8 %0.01,983.11390.0880.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,417.233,147.51-122.1 %0.01,291.82442.4965.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร858.472,713.00-216.0 %0.01,476.71380.3074.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,168.062,534.00-116.9 %0.02,246.76698.2568.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,128.092,954.00-161.9 %0.01,719.32191.3788.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์912.452,333.10-155.7 %0.02,430.19392.0783.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่885.332,590.20-192.6 %0.01,758.38186.1489.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,263.423,176.00-151.4 %0.0544.30365.1732.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม915.441,328.50-45.1 %0.01,584.83293.5381.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร797.355,171.00-548.5 %0.01,435.68328.5477.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,700.372,101.22-23.6 %0.02,441.89441.7781.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร969.721,045.00-7.8 %0.01,414.65279.9180.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา937.141,139.00-21.5 %0.01,461.83209.9385.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,478.083,525.00-138.5 %0.02,093.15149.8292.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง925.152,435.30-163.2 %0.01,257.75382.3169.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,831.803,184.00-73.8 %0.01,312.57548.1558.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,217.402,809.00-130.7 %0.01,704.33296.8182.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี956.953,233.60-237.9 %0.01,709.77273.3584.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,264.202,734.00-116.3 %0.02,423.8977.6196.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,416.742,752.80-94.3 %0.01,494.94304.5679.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,292.631,900.01-47.0 %0.02,327.37280.6287.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,128.954,066.83-260.2 %0.02,037.34332.0083.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร884.111,708.00-93.2 %0.02,115.86270.1587.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,551.964,683.50-201.8 %0.01,902.86313.4183.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,329.454,163.10-213.1 %0.01,100.84508.2553.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,518.903,324.00-118.8 %0.0831.64226.7372.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม827.392,001.00-141.8 %0.0470.91107.1777.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร3,936.573,506.0010.9 %5.0705.26314.1155.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,017.231,821.21-79.0 %0.01,839.69195.7189.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,627.671,849.00-13.6 %0.01,321.11228.0082.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี893.732,050.50-129.4 %0.0645.81225.1665.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,274.802,260.00-77.3 %0.01,765.22432.7375.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,186.858.6099.3 %5.01,606.24552.9065.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,233.153,343.20-171.1 %0.02,470.41754.1669.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,079.82602.5044.2 %5.01,952.83438.7877.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,842.462,944.00-59.8 %0.01,220.00476.0261.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู643.132,400.00-273.2 %0.01,346.26214.6484.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,050.111,733.70-65.1 %0.0818.81391.1952.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ846.071,466.40-73.3 %0.01,231.36383.0568.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,615.833,429.84-112.3 %0.02,350.93528.6477.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์997.982,574.50-158.0 %0.01,986.51629.4268.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี994.252,290.50-130.4 %0.01,864.03384.4879.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,733.77863.5050.2 %5.02,726.95321.1788.2 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,041.294,210.56-38.4 %0.02,086.09321.5084.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,696.444,684.86-73.7 %0.02,749.49952.6165.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,358.7412,886.00-75.1 %0.01,449.951,308.389.8 %4.5
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,287.755,981.00-161.4 %0.01,870.21543.2571.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,328.566,580.00-182.6 %0.02,455.83230.1690.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,199.344,612.00-9.8 %0.02,505.42380.6784.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,680.504,126.00-145.5 %0.01,230.34274.1077.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,431.797,132.00-60.9 %0.0725.54352.0051.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,902.378,018.20-176.3 %0.01,210.52276.6777.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,090.386,337.08-105.1 %0.01,519.78124.8591.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,174.6311,278.64-255.3 %0.03,195.28251.8792.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,866.3712,860.00-119.2 %0.01,954.13634.8567.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,350.4911,510.00-23.1 %0.0824.39789.864.2 %2.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,039.464,994.00-64.3 %0.03,119.43253.0491.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,317.419,549.82-51.2 %0.02,276.04467.4779.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,383.167,794.33-77.8 %0.01,292.74797.7538.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,104.684,718.20-52.0 %0.01,520.66375.2575.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,893.0410,220.08-29.5 %0.02,466.87341.0086.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,049.428,033.00-32.8 %0.0973.89219.4677.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,343.6010,897.63-48.4 %0.03,334.55548.8183.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,675.1412,847.14-20.3 %0.02,137.77408.9180.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,506.799,732.72-49.6 %0.01,097.17847.9922.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,060.0023,487.00-94.8 %0.01,111.5220.2998.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,658.136,321.8034.5 %5.01,707.06807.5052.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี9,918.7412,804.61-29.1 %0.02,587.62689.5973.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต12,721.9431,399.12-146.8 %0.01,476.26485.4567.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,172.6416,972.00-11.9 %0.01,084.98171.0284.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท13,251.4334,527.00-160.6 %0.01,031.61432.7958.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,675.6915,282.45-99.1 %0.01,310.32368.5171.9 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,624.278,897.56-447.8 %0.0583.51515.6711.6 %5.0
รวม 404,798 578,724 -42.97 % 189,842 44,012 76.82 %