สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์118,594.4783,376.0029.7 %5.06,195.74610.5190.1 %5.0
รวม 118,594 83,376 29.70 % 6,196 611 90.15 %