สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า123,646.9131,334.6674.7 %5.05,085.78230.4495.5 %5.0
รวม 123,647 31,335 74.66 % 5,086 230 95.47 %