สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ102,305.4660,136.0041.2 %5.05,829.922,880.4550.6 %5.0
รวม 102,305 60,136 41.22 % 5,830 2,880 50.59 %