สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม150,680.59120,335.0020.1 %5.06,295.80628.4590.0 %5.0
รวม 150,681 120,335 20.14 % 6,296 628 90.02 %