สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า116,865.47143,000.00-22.4 %0.08,018.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 116,865 143,000 -22.36 % 0 0 0.00 %