สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 472,070.06348,866.0026.1 %5.010,457.396,494.5737.9 %5.0
รวม 472,070 348,866 26.10 % 10,457 6,495 37.89 %