สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง477,884.56407,264.0014.8 %5.016,254.2313,431.3017.4 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,485.3614,078.002.8 %1.04,310.472,959.2531.3 %5.0
รวม 492,370 421,342 14.43 % 20,565 16,391 20.30 %