สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ193,789.61150,902.6122.1 %5.07,318.223,472.6852.5 %5.0
รวม 193,790 150,903 22.13 % 7,318 3,473 52.55 %