สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 233,932.14148,943.0036.3 %5.010,807.587,741.4628.4 %5.0
รวม 233,932 148,943 36.33 % 10,808 7,741 28.37 %