สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม144,732.7872,463.4349.9 %5.05,986.263,129.2747.7 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี68,809.5755,078.0320.0 %5.01,980.201,505.2524.0 %5.0
รวม 213,542 127,541 40.27 % 7,966 4,635 41.82 %